Cargo Sad Service

Warunki dostawy DDP

Ostatnio wielu importerów decyduje się na zakup towarów z chińskich platform sprzedażowych na warunkach Incoterms DDP. Niestety, w wielu przypadkach są oni oszukiwani przez sprzedawców z Chin. Zakupiony towar dostarczany jest bez dozoru celnego i odprawy celnej. Importer nie otrzymuje żadnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie towaru do obrotu, co jest niezgodne z prawem. Towar najczęściej dostarczany jest przez firmę kurierską z Niemiec lub Holandii, co stanowi oczywiste oszustwo. Klient nie otrzymuje dokumentów, przez co musi samodzielnie rozwiązać problem oraz zapłacić cło i podatek. Warto przypomnieć, że na warunkach DDP to eksporter jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów.

Jeżeli otrzymałeś towar zakupiony na firmę w Chinach na warunkach DDP bez dokumentu potwierdzającego odprawę celną (ZC299) to masz problem. Według prawa jesteś przemytnikiem. Nasza Agencja Celna pomoże Ci w odprawie takiego towaru. Zadzwoń lub napisz, dowiedź się jak to załatwić.

Tel. +48 603-080-199   e-mail: info@cargosad.pl

Warunki dostawy DDP

Incoterms (International Commercial Terms) to zestaw zasad określających warunki dostawy towarów w handlu międzynarodowym. Te regulacje są opracowywane i publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlu (ICC) w celu ujednolicenia różnorodnych praktyk handlowych na całym świecie. Jednym z terminów Incoterms jest DDP, który oznacza „Delivered Duty Paid” (Dostarczone z opłaconym cłem). W ramach tego artykułu przyjrzymy się bliżej, na czym polega klauzula DDP, jakie są jej zalety i wady oraz kiedy najlepiej jej używać.

Definicja DDP

DDP („Delivered Duty Paid” – Dostarczone z opłaconym cłem) to jeden z terminów handlowych Incoterms, który nakłada na sprzedawcę maksymalne zobowiązania związane z dostawą towarów. Sprzedawca jest odpowiedzialny nie tylko za transport towaru do miejsca przeznaczenia, ale także za wszelkie koszty związane z importem towarów, w tym cła, podatki i inne opłaty celne.

Obowiązki sprzedawcy i kupującego

W ramach DDP sprzedawca musi zorganizować transport towaru, pokryć wszystkie koszty związane z przewozem oraz przejść procedury celne, w tym opłacić cła i podatki. Sprzedawca ponosi również ryzyko do momentu, gdy towar zostanie dostarczony do miejsca przeznaczenia, wyznaczonego przez kupującego. Z kolei kupujący musi jedynie przyjąć towar w miejscu docelowym. Od tego momentu kupujący przejmuje odpowiedzialność za towar, włącznie z jego ewentualnym składowaniem.

Zalety i wady DDP

Zalety:
– Przejrzystość kosztów i ryzyka: Kupujący zna dokładną cenę towaru włącznie z kosztami dostawy i cłem, co ułatwia budżetowanie i planowanie finansowe.
– Minimalne obowiązki: Kupujący ma znacznie mniej formalności do załatwienia, co jest szczególnie korzystne dla tych, którzy nie mają doświadczenia w procedurach importowych.

Wady:
– Wyższe koszty dla sprzedawcy: Sprzedawca, jako odpowiedzialny za opłacenie cła i podatków, może napotkać trudności w precyzyjnym oszacowaniu wszystkich kosztów, co może wpływać na ostateczną cenę towaru.
– Ryzyko związane z nieznanym rynkiem: Sprzedawca może nie być wystarczająco zaznajomiony z lokalnymi przepisami celno-podatkowymi, co może prowadzić do opóźnień i dodatkowych kosztów.

Kiedy używać DDP?

DDP jest zalecane w sytuacjach, gdy kupujący nie chce zajmować się procedurami celnymi, lub gdy sprzedawca ma lepsze możliwości zarządzania procesem importu w kraju docelowym. Jest to również dobry wybór dla stałych i zaufanych relacji handlowych, gdzie sprzedawca jest w stanie przewidzieć i kontrolować koszty związane z dostawą i cłem.

Podsumowanie

Termin DDP jest jednym z najbardziej kompleksowych w ramach Incoterms, oferując kupującemu maksymalną wygodę przy minimalnych obowiązkach. Jednakże, ze względu na wysokie obowiązki nałożone na sprzedawcę, nie zawsze jest to najkorzystniejsza opcja. Przed jego wyborem, warto dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw, biorąc pod uwagę specyfikę transakcji i doświadczenie obu stron w handlu międzynarodowym.