Cargo Sad Service

Transpot kolejowy - Cargo Sad Service

Transport kolejowy

Jest to najszybciej rozwijający  się transport w logistyce towarów zarówno w imporcie jak i eksporcie. Szybszy niż morski ( do 14 dni ), tańszy niż lotniczy.

Obsługujemy kompleksowo ( odbiór, transport, odprawa celna, dostawa ) transporty kolejowe z wielu miast chińskich :

  • kontenerowe
  • drobnicowe

W celu przygotowania oferty, prosimy o przysłanie zapytania z podaniem:

  • miasta odbioru w Chinach
  • wagi towaru
  • wymiarów opakowań
  • rodzaju towaru
  • miasta dostarczenia w Polsce.

Wszystkie ładunki nasza firma może obsłużyć  na terenie portów przeładunkowych w Polsce: Małaszewice , Pruszków, Łódź i inne.

Zapytanie prosimy wysłać na maila info@cargosad.pl

Dlaczego Transport kolejowy ?

Ten rodzaj transportu dotychczas był zarezerwowany dla towarów płynnych i sypkich. Od jakiegoś czasu pociągiem przewożenie są prawie wszystkie rodzaje towarów.

Transport kolejowy jest szybszy od transportu morskiego, o połowę, przy podobnej cenie za kontener czy m3 , jest dużo tańszy od transportu lotniczego. Jest przy tym bezpieczny, niezależny od warunków atmosferycznych a nagłe wzrosty cen paliwa nie wpływa znacząco na cenę.

Transport kolejowy z Chin  (Nowy Jedwabny Szlak)przebiega przez terytorium Kazachstanu , Rosji, Polski i docelowo dociera do krajów Europy zachodniej. W Polsce mamy 3 porty kolejowe Małaszewice (kontenery) Pruszków oraz Łódź (drobnica).

Nasza firma świadczy kompleksową usługę związaną z transportem kolejowym towarów z Chin, od odbioru towaru poprzez swoich agentów w Chinach, konsolidację , załadunek , przewóz pociągiem do Polski, oraz całą obsługę celną i transportowa na terenie Polski.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Kontakt.

Usługo Cargo Sad Service