Dokumenty

Dokumenty do pobrania, formularze:

Na tej stronie znajdziecie Państwo wzory dokumentów potrzebnych do odpraw celnych jeżeli firma uczestniczy w obrocie towarowym z krajami trzecimi i Unią Europejską.

Każda  firma powinna zarejestrować się w systemie EORI, i jeżeli korzysta z usług Agencji Celnej na podstawie upoważnienia stałego powinna  zarejestrować naszą Agencję Celną jako  przedstawiciela w PDR

Rejestrację w w/w systemach można przeprowadzić samodzielnie na platformie: www.puesc.gov.pl lub zlecić tę usługę naszej Agencji Celnej