Co powinna zawierać faktura importowa ?

Co powinna zawierać faktura importowa?

Faktura importowa jest jednym z dokumentów niezbędnych do odprawy towaru i powinna zawierać:

 • numer faktury
 • datę wystawienia
 • nazwę i adres nadawcy
 • nazwę i adres odbiorcy
 • opis towaru ( jak najbardziej szczegółowy )
 • ilość towaru wyrażoną w odpowiedniej jednostce np. sztuki, metry, kilogramy
 • wartość jednostkową oraz podsumowanie faktury
 • symbol waluty
 • jeżeli cena towaru zawiera koszt transportu, odpowiedni symbol warunków dostawy z INCOTERMS
 • Jeżeli cena towaru nie zawiera kosztu transportu na fakturze musi być wyszczególniony koszt transportu ( kosztu transportu nie wpisuje się jeżeli istnieje osobna faktura za transport )
 • kraj pochodzenia towaru

Dla towarów z Korei Południowej wymagana jest też deklaracja na fakturze w przypadku preferencji taryfowej.