Cargo Sad Service

Cennik

Obsługa celna w imporcie i eksporcie w obrocie pocztowym

Cena netto

Zgłoszenie na dokumencie SAD do odprawy celnej, jedno pozycyjnej - (1 rodzaj towaru wg. taryfy celnej)

150 PLN

Każda następna pozycja na SAD BIS (każdy następny rodzaj towaru wg. taryfy celnej) oraz każdy dodatkowy list pocztowy.

20 PLN/każda nastepna pozycja na SAD BIS / list pocztowy

Wygenerowanie etykiet pocztowych Wywóz-Cło ECS, gotowych do druku

10 PLN

Zgłoszenia eksportowe dla sklepów internetowych (cena w zależności od ilości wysyłek w skali miesiąca)

do negocjacji

Obsługa celna w imporcie i w eksporcie w obrocie lotniczym, drogowym, morskim, kolejowym, osobowym

Cena netto

Zgłoszenie na dokumencie SAD do odprawy celnej, jedno pozycyjnej - (1 rodzaj towaru wg. taryfy celnej)

250 PLN

Każda następna pozycja na SAD BIS (każdy następny rodzaj towaru wg. taryfy celnej)

20 PLN/każda nastepna pozycja na SAD BIS

Prowizja od zabezpieczenia długu celnego (dotyczy importu)

1% wartości kwoty zabezpieczanej, min. 100 PLN

Rewizja celna, rewizja wstępna

150 PLN za każdą rozpoczętą godzinę

Załadunek / Rozładunek ręczny lub mechaniczny

wg. cenników poszczególnych magazynów

Wydruk AWB, CMR, naklejek lub innych dok. przewozowych (dotyczy eksportu)

100 PLN

Koszty handlingowe magazynów celnych - refaktura 1:1 wg cenników poszczególnych magazynów

wg. cenników poszczególnych magazynów

Usługi dodatkowe

Cena netto

Wniosek do Sanepidu

150 PLN

Rejestracja EORI

150 PLN

Wniosek, pismo do Urzędu Celnego w imieniu klienta

150 PLN

Zgłoszenie retrospektywne (SAD roboczy + wniosek)

250 PLN

Do cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

W razie pytań lub niejasności jesteśmy do Państwa dyspozycji 

Cennik Agencji Celnej