Cargo Sad Service

Odprawa przesyłek pocztowych dla osób prywatnych

Nasza Agencja Celna odprawia przesyłki pocztowe dla osób prywatnych na terenie całego kraju.

Odprawiamy m.in. Suplementy diety, przesyłki powracające, leki, alkohol, zegarki, mienie przesiedleńcze, prezent oraz inne produkty, których nie może odprawić Poczta Polska.

Do odprawy przesyłki pocztowej potrzebujemy:

  • Dokumenty przesłane do Państwa przez Pocztę (Powiadomienie – pierwsza strona, nalepki adresowe itp.),
  • Fakturę, kartę transakcyjną lub inne dokumenty potwierdzające wartość towaru, jeżeli nie ma, wpisujemy wartość w oświadczeniu do organu celnego,
  • Upoważnienie (proszę wypełnić drukowanymi literami) – kliknij
  • Opis towaru z faktury, karty transakcyjnej , proszę podać rodzaj i nazwę (np. suplementy diety, części zegarków)
  • Oświadczenie, że towar jest na potrzeby własne, nie do dalszej odsprzedaży. – kliknij
  • Jeżeli na w/w dokumentach nie ma nazwy i adresu nadawcy, prosimy podać te dane w treści maila

Wszystkie powyższe dokumenty prosimy wysłać mailem info@cargosad.pl w formacie PDF lub JPG umożliwiającym wydruk dokumentu. ( Upoważnienie w oryginale prosimy wysłać na adres naszej Agencji Celnej lub podpisać profilem zaufanym i wysłać e-mailem)

Na zakończenie, pozostałe, ważne informacje dla odprawa przesyłek pocztowych dla osób prywatnych:

Lekido odprawy leków potrzebna jest zgoda Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, konkludując bez uzyskania takiej zgody odprawa leku jest niemożliwa.

Papierosy elektroniczne , akcesoria i olejki nie są obsługiwane przez naszą agencję, ze względu na fakt, że od dnia 1 października zmieniła się ustawa o akcyzie.

Produkty z konopi, CBDnie obsługujemy.

Po dopuszczeniu do obrotu, towaru przez Urząd Celny, otrzymają Państwo od naszej Agencji Celnej, należności celno -podatkowe oraz fakturę za usługę. Po opłaceniu i zaksięgowaniu kwot na koncie Izby Celnej i naszym, towar jest przekazywany do doręczenia.

Aktualną informację o przesyłce znajdziecie Państwo z pewnością na stronie Poczty Polskiej w zakładce śledzenie

Koszt usługi: 150,00 PLN za zgłoszenie + 20,00 PLN za każdą następną pozycję taryfową i każdy dodatkowy list pocztowy w dokumencie SAD. Ceny netto.

Odprawa przesyłek dla osób prywatnych jest możliwa we wszystkich Urzędach Celnych Pocztowych na terenie całego kraju. Warszawa, Pruszcz Gdański, Poznań, Szczecin, Zabrze, Lublin, Przemyśl

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji. Tel. 603080199

Przesyłka pocztowa

Tło plik wektorowy utworzone przez vectorpouch – pl.freepik.com 

1 thought on “Odprawa przesyłek pocztowych dla osób prywatnych”

  1. Pingback: Jak dokonać odprawy celnej we własnym zakresie – Poczta Polska - Cargo Sad Service

Comments are closed.