Odprawa celna przesyłki pocztowej

Odprawa celna przesyłki pocztowej

Nasza agencja celna, świadczy usługi w zakresie – odprawa przesyłki pocztowej w imporcie i eksporcie na dokumentach SAD w Oddziałach Celnych Pocztowych w Zabrzu, Warszawie, Poznaniu, Pruszczu Gdańskim, Przemyślu, Szczecinie, Lublinie.

Realizujemy odprawy celne przesyłek pocztowych dla osób prywatnych. kliknij po więcej informacji

Promocja – Odprawa przesyłki pocztowej 100,00 PLN za zgłoszenie 1 -no pozycyjne

Zadzwoń lub napisz i dowiedź się więcej :

tel. +48 603-080-199 ,

e-mail: info@cargosad.pl

Oferujemy kompleksową obsługę celną przesyłek pocztowych w procedurze dopuszczenia do obrotu i wywozu w Państwa imieniu:
 • zgłaszamy towary na dokumentach SAD w systemach Celina ( przywóz ) i ECS ( wywóz ),
 • Wysyłamy towar pocztą ekonomiczną, lotniczą i kurierską ( EMS Pocztex ).
 • Dokonujemy rewizji celnej przesyłek na wezwanie U.C.
 • Udzielamy fachowych porad celnych
 • Zabezpieczamy należności celno – podatkowe w imieniu klienta.

Oferujemy niskie ceny dostosowane do okoliczności oraz duże doświadczenie agentów celnych.

Odprawy celne przesyłek pocztowych w imporcie

Jeżeli przesyłka pocztowa została zatrzymana przez U.C. do odprawy celnej, trzeba zgłosić towar w formie elektronicznej na dokumencie SAD. W tym przypadku, jeżeli towar jest na firmę, firma musi mieć numer EORI ( czytaj więcej o EORI , sprawdź czy jesteś zarejestrowany w EORI ). Następny krok to wystawienie upoważnienia dla naszej agencji celnej oraz rejestracja przedstawiciela w PDR ( czytaj więcej ). Po złożeniu w/w wniosków firma przesyła do nas:

 • powiadomienie z poczty, (kserokopia)
 • przetłumaczoną fakturę handlową lub inny dokument handlowy, (kserokopia )
 • inne dokumenty potrzebne do odprawy celnej, jeżeli są wymagane  np:                      ( CE ( kserokopia ), świadectwo pochodzenia ( oryginał )),
 • podpisane upoważnienie wraz z opłatą skarbową ( oryginał )
 • wydruk z CEIDG lub KRS ( wydruk )

Po otrzymaniu w/w dokumentów, nasza Agencja Celna zgłasza towar do odprawy celnej, po odprawie, klient przesyła  kwotę należności celnych na konto U.C., w tym momencie zwalniamy przesyłkę i przekazujemy Poczcie Polskiej do dostarczenia. Klient otrzymuje dok. SAD w postaci elektronicznej drogą mailową. W przypadku osoby fizycznej postępowanie jest analogiczne jak dla firm ale nie musi być zarejestrowana w systemie EORI i PDR.

Odprawy celne przesyłek pocztowych w eksporcie

Żeby nasza Agencja Celna mogła odprawić przesyłkę w eksporcie, potrzebujemy:

 • podpisane upoważnienie w raz z opłatą skarbową ( oryginał )
 • przetłumaczoną fakturę handlową lub inny dokument handlowy, ( kserokopia )
 • podpisanie oświadczenie strategiczne, że towar jakim Państwo handlujecie nie jest towarem na wykazie produktów strategicznych
 • kserokopia listu pocztowego ( ekonomiczny, lotniczy, EMS ) poprawnie wypełnionego ( adres nadawcy, odbiorcy, rodzaj towaru i ilość,waga ).

Po otrzymani w/w dokumentów nasza agencja zgłasza towar do odprawy celnej w procedurze wywozu, następnie przesyła do klienta nr systemowy. Klient oznacza paczkę naklejką Eksport ECS nr systemowy …………….. po czym nadaje paczkę w najbliższym Urzędzie Pocztowym. Dokument SAD, przesyłany jest do klienta w postaci elektronicznej.

Więcej informacji : tel. 603-080-199, lub mail: info@cargosad.pl

Oddziały celne pocztowe w których są dokonywane Odprawy celne przesyłek pocztowych  :

O.C. Pocztowy w Warszawie, 00-900 Warszawa, ul. Łączyny 8

O.C. Pocztowy w Zabrzu, 41-850 Zabrze, ul. Mielżyńskiego 5

O.C. Pocztowy w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Mickiewicza 15

O.C. Pocztowy w Poznaniu, 60-702 Poznań, Głogowska 23

O.C. Pocztowy w Pruszczu Gdańskim, 83-900 Pruszcz Gdański ul. Handlowa 4

M.U. Pocztowe w Szczecinie, 70-900 Szczecin, ul. Dworcowa 20B

O.C. Pocztowy w Lublinie, 20-900 Lublin, ul. Moritza 2

Zapraszamy.

 

Odprawa przesyłki pocztowej