Cargo Sad Service

Przesyłki Pocztowe

Odprawa celna przesyłek pocztowych

Nasza agencja celna, świadczy usługi w zakresie - odprawa celna przesyłek pocztowych w imporcie i eksporcie w Oddziałach Celnych Pocztowych: Zabrze, Warszawa, Poznań, Pruszcz Gdański, Przemyśl, Szczecin, Lublin.

Paczki dla osób prywatnych

Jesteś osoba prywatną, a Poczta Polska nie może przeprowadzić odprawy celnej i musisz ją zrobić we własnym zakresie? Ta oferta jest idealna dla Ciebie. Obsługujemy przesyłki pocztowe we wszystkich Urzędach Celno – Pocztowych na terenie całego kraju.

Oferta dla firm sprowadzających, wysyłających swoje towary w obrocie pocztowym. Przygotowujemy zgłoszenia celne w eksporcie i imporcie. Zapraszamy do współpracy firmy z branży e-commerce.

Szybki kontakt:

Oferujemy kompleksową obsługę celną przesyłek pocztowych w procedurze dopuszczenia do obrotu i wywozu w Państwa imieniu:

 • zgłaszamy towary na dokumentach SAD w systemach AIS (przywóz) i ECS (wywóz),
 • Wysyłamy towar pocztą ekonomiczną, lotniczą i kurierską (EMS Pocztex).
 • Dokonujemy rewizji celnej przesyłek na wezwanie U.C.
 • Udzielamy fachowych porad celnych
 • Zabezpieczamy należności celno – podatkowe w imieniu klienta.

Oferujemy niskie ceny dostosowane do okoliczności oraz duże doświadczenie agentów celnych.

Odprawy celne przesyłek pocztowych w imporcie

Jeżeli przesyłka pocztowa została zatrzymana przez U.C. do odprawy celnej, trzeba zgłosić towar w formie elektronicznej na dokumencie SAD. W tym przypadku, jeżeli towar jest na firmę, firma musi mieć numer EORI  (czytaj więcej o EORI , sprawdź czy jesteś zarejestrowany w EORI). Następny krok to wystawienie upoważnienia dla naszej agencji celnej oraz rejestracja przedstawiciela w PDR (czytaj więcej). Po złożeniu w/w wniosków firma przesyła do nas:

 • powiadomienie z poczty, (kserokopia)
 • przetłumaczoną fakturę handlową lub inny dokument handlowy, (kserokopia)
 • inne dokumenty potrzebne do odprawy celnej, jeżeli są wymagane  np: (CE kserokopia), świadectwo pochodzenia (oryginał),
 • podpisane upoważnienie wraz z opłatą skarbową (oryginał)
 • wydruk z CEIDG lub KRS (wydruk)

Po otrzymaniu w/w dokumentów, nasza Agencja Celna zgłasza towar do odprawy celnej, po odprawie, klient przesyła  kwotę należności celnych na konto U.C., w tym momencie zwalniamy przesyłkę i przekazujemy Poczcie Polskiej do dostarczenia. Klient otrzymuje dok. SAD w postaci elektronicznej drogą mailową. W przypadku osoby fizycznej postępowanie jest analogiczne jak dla firm ale nie musi być zarejestrowana w systemie EORI i PDR.

Odprawy celne przesyłek pocztowych w eksporcie

Żeby nasza Agencja Celna mogła odprawić przesyłkę w eksporcie, potrzebujemy:

 • podpisane upoważnienie w raz z opłatą skarbową (oryginał)
 • przetłumaczoną fakturę handlową lub inny dokument handlowy, (kserokopia)
 • podpisanie oświadczenie strategiczne, że towar który Państwo eksportujecie, nie jest towarem wwymienionym w  wykazie produktów strategicznych
 • kserokopia listu pocztowego (ekonomiczny, lotniczy, EMS) poprawnie wypełnionego (adres nadawcy, odbiorcy, rodzaj towaru i ilość,waga).

Po otrzymaniu w/w dokumentów nasza agencja zgłasza towar do odprawy celnej w procedurze wywozu, następnie przesyła do klienta nr systemowy. Klient oznacza paczkę zieloną naklejką Wywóz/Cło ECS na której dopisuje nr systemowy, po czym nadaje paczkę w najbliższym Urzędzie Pocztowym. Po odprawie celnej oraz wywozie towaru poza granicę Polski, klient otrzymuje potwierdzenie wywozu w postaci dokumentu IE599 w formacie PDF i XML który uprawnia do zwrotu VAT.

Więcej informacji : tel. 603-080-199, lub mail: info@cargosad.pl

Oddziały celne pocztowe w których jest dokonywana odprawa celna przesyłki pocztowej  :
O.C. Pocztowy w Warszawa, 00-900 Warszawa, ul. Łączyny 8
O.C. Pocztowy w Zabrze, 41-850 Zabrze, ul. Mielżyńskiego 5
O.C. Pocztowy w Przemyśl, 37-700 Przemyśl, Mickiewicza 15
O.C. Pocztowy w Poznań, 60-702 Poznań, Głogowska 23
O.C. Pocztowy Pruszcz Gdański, 83-900 Pruszcz Gdański ul. Handlowa 4
M.U. Pocztowe w Szczecin, 70-900 Szczecin, ul. Dworcowa 20B
O.C. Pocztowy w Lublin, 20-900 Lublin, ul. Moritza 2

Zapraszamy.